L'Ajuntament de Mollerussa rebaixa taxes municipals

24/03/2020

Aprova un paquet de mesures fiscals en què es compensen taxes als bars, paradistes i quotes als equipaments municipals

L’Ajuntament de Mollerussa ha aprovat per decret d’Alcaldia un primer paquet de mesures fiscals en l’àmbit municipal atesa la situació d’emergència sanitària i de paralització econòmica pel risc de propagació del coronavirus.

Per aquest motiu, pel que fa a l’activitat comercial es decreta que mentre duri la situació d’emergència els establiments amb terrassa no hauran de pagar la taxa i es descomptarà del proper rebut la part proporcional no ocupada. Quan a la taxa d’escombraries dels locals obligats a tancar per decret, s’estudiarà si l’ordenament jurídic permet adoptar mesures per compensar-ho i si és així s’aplicaran. En el cas del mercat setmanal, no s’haurà de pagar la taxa mentre no es pugui tornar a celebrar i es descomptarà del proper rebut la part proporcional dels mercats no realitzats. Tot i amb això, en el cas de les atraccions, casetes i parades vinculades a la celebració de la Fira de Sant Josep es retornaran les quantitats abonades per aquest concepte.

També s’acorda flexibilitzar el calendari fiscal en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que s’allarga fins el 21 de maig el període de cobrament voluntari, el qual era inicialment del 20 de febrer al 20 d’abril. Pel que fa a la resta d’impostos, de moment no es veuen afectats.  

Pel que fa a les famílies, el decret estableix que no es cobraran les quotes de l’Escola Municipal de Música, de la Piscina Municipal Coberta i del Casal per a la Gent Gran durant el temps que aquests equipaments estiguin tancats i que es procedirà a compensar la part proporcional cobrada del mes de març en el proper rebut. Val a dir que pel que fa a les quotes de les escoles bressol, s’està estudiant la manera de procedir a les compensacions i un cop establert s’informarà degudament.

INFOLLEIDA