Mollerussa genera un 5,8% més de residus el 2017

11/08/2018

La capital del Pla d’Urgell se situa en un índex de recollida selectiva bruta del 41,71% i supera per primer cop la mitjana catalana.

La ciutadania de Mollerussa va generar el 2017 un total de 6.493 tones de residus, una xifra que suposa un increment del 5,8% respecte a l’any anterior motivat per l’augment de la recollida selectiva, amb un 6,05% més, però també del rebuig, amb un 5,6% més. Són dades de la memòria que elabora el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, ens que presta el servei a l’ajuntament, on es destaca que, per primera vegada, Mollerussa se situa en un índex de recollida selectiva bruta del 41,71%. Això suposa que per primera vegada, la capital del Pla d’Urgell supera la mitjana catalana. Cada habitant va generar una mitjana d‘1,22 quilos diaris, sent la ràtio més alta dels darrers tres anys.

Pel que fa a la recollida selectiva, les fraccions que s’han incrementat més notablement han estat les de l’orgànica (14,4%) i la dels envasos lleugers (7,4%). També cal destacar un augment de recollida registrat a la deixalleria com també en altres tipus de recollida com la del cartó i paper comercial porta a porta (11,3%), la de voluminosos en serveis especials (22,7%) i la de l’oli vegetal usat (11,6%).

La deixalleria fixa la van utilitzar 5.222 usuaris que van llençar 989 tones de residus, mentre que la deixalleria mòbil va registrar 107 usuaris que hi van dipositar 2,20 tones.

Aquest document també posa de manifest un lleu increment d’impropis, és a dir, el percentatge de materials que no corresponen a la fracció recollida, amb un increment de l‘11,32% en la matèria orgànica i, un 34,9% als envasos lleugers.

Infolleida