Mollerussa examina 31 aspirants a cobrir tres places de Policia Local

03/10/2019

Les tres places van quedar vacants arran de la jubilació anticipada de 7 agents del cos.

Un total de 31 persones, de les 34 admeses en la selecció, s’han examinat aquesta setmana de la primera de les proves de la fase d’oposició per tal de cobrir les tres vacants al cos de la Policia Local en un procés selectiu per mobilitat horitzontal. La prova s’ha dut a terme a l’Escola d’Adults i ha consistit a resoldre per escrit un supòsit pràctic relacionat amb la funció com a agent de la Policia.

L’Ajuntament ha convocat aquest procés selectiu per cobrir tres de les vacants que van quedar al cos arran de la jubilació anticipada a primers d’any de 7 agents que es van acollir al Real Decret 1449/2018 que estableix un coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals. Aquesta situació va comportar a principis d’any una reestructuració del cos pel que fa als quadres de comandament. Actualment, la plantilla està formada per 21 agents.

Infolleida