Prohibit fer foc al bosc fins al 15 d’octubre

15/03/2020

La mesura s'aplica com a prevenció d'incendis forestals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació prohibeix fins al 15 d’octubre encendre foc als boscos. Concretament, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització del Departament d’Agricultura. Aquesta mesura afecta principalment als pagesos.

Segons dades provisionals, en el que portem d’any hi ha hagut 35 incendis forestals que han cremat unes 15 hectàrees de boscos.

Alba Mor