Repartiment equitatiu de l'aigua pels regants del Canal d'Urgell

28/08/2023

Una mesura que es va aprovar per unanimitat i permetrà a tots els pagesos regar i no sacrificar cultius

La nova planificació establirà una dotació de reg per hectàrea a cada pagès i serà ell qui planificarà com distribuir-la i que prefereix plantar.

La dotació del reg s'anirà actualitzant mensualment envers les reserves que tinguin els pantans d'Oliana i Rialb i des de la casa canal agafaran dades d'aquest any i altres valors per fer una previsió més acurada de l'aigua que tindran durant la campanya.

Amb aquest repartiment equitatiu de l'aigua entre els agricultors quan hi hagi sequera, no es prioritzaran cultius com s'ha fet enguany amb els fruiters, sinó que tothom tindrà dret a tenir aigua per regar.
Karen Alfonso Vidal