Bell-lloc restaura part de l'arxiu municipal

25/01/2017

S'ha començat amb el "Registre Civil de defuncions del 1875 - 1879" que presentava una infecció de fongs. L'Ajuntament espera tractar una vintena de llibres en els pròxims 3-4 anys.

Aquesta és una de les pàgines que formen part del volum: Registre Civil de defuncions de Bell-lloc d’Urgell del 1875 al 1879. La restauradora, Núria Vila, està treballant en aquest volum, que presentava una infecció de fongs i havia de ser tractat amb urgència per tal d’evitar contagiar altres llibres però també per l’amenaça que representava per a la salut de les persones. Després de la desinfecció, comença el minuciós treball de restaurar el volum, pàgina a pàgina.

Aquest llibre, juntament amb una vintena més de l’arxiu municipal presenten infeccions i signes de deterior i han de ser tractats per tal d’evitar-ne la seva pèrdua. L’Ajuntament va fer un primer intent per a duu aquests volums a l’arxiu comarcal, ja que allí s’encarregaven de la seva restauració i manteniment, però l’oposició va vetar, en el ple, que els documents sortissin del municipi.

L’Ajuntament espera poder tractar la resta de llibres en els propers 3 o 4 anys i evitar així, la pèrdua del patrimoni històric de Bell-lloc d’Urgell.

Anna Berga