El Palau d'Anglesola declara d'interès local els arbres de la banqueta del Canal

04/01/2017

D'aquesta manera es vol evitar la desforestació i qualsevol tipus d'agressió als arbres. Està previst d'habilitar zones de passeig en alguns dels trams del Canal.

El Palau d’Anglesola ha aprovat, en el ple municipal de desembre i per unanimitat, declarar d’interès local els arbres de la banqueta del Canal al seu pas pel municipi. D’aquesta manera es vol protegir i evitar la desforestació dels plàtans i la resta d’arbres que es troben a la banqueta de la Tercera Sèquia principal del Canal d’Urgell que passa per la localitat. En aquest espai també està previst condicionar alguns dels trams de la banqueta per a que els veïns hi puguin anar a caminar.

Aquestes obres de condicionament de l’espai han de començar quan s’arribi a un acord amb la Casa Canal, la qual és la responsable d’arreglar la llera del canal. També han donat el vist-i-plau a la col·locació d’una passarel·la de fusta.

Amb aquestes actuacions el Palau d’Anglesola vol protegir i ficar en valor aquests arbres  que constitueixen una part identificadora del poble i de la comarca.

Anna Berga