L’Ajuntament preveu estalviar més de 2 milions d’euros en despesa corrent en els pròxims 5 anys

28/06/2021

Porta al Ple un Pla de Sanejament que ha de permetre aprovar un crèdit d’1’5M€ per posar-se al dia en el pagament a proveïdors

L’Ajuntament de Mollerussa preveu poder estalviar més de dos milions d’euros en  despesa corrent, segons recull el Pla de Sanejament que ha elaborat per als propers 5 anys i que ja compta amb el vistiplau de la direcció general de Política Financera de la Generalitat. En concret, el Pla de Sanejament, que ha de ser sotmès a l’aprovació del Ple del pròxim dilluns i que tindrà vigència fins a desembre del 2026, contempla un estalvi de 2.029.219 euros en el capítol de despesa corrent, que es concreta en 619.000 euros durant el 2022 i 470.000 euros cada exercici la resta d’anys de vigència del pla després de fer una revisió partida per partida per ajustar la despesa i seguint amb la política de revisió dels contractes de prestació de serveis i de subministres.  

L’objectiu de l’Ajuntament amb aquest Pla de Sanejament és poder contractar una operació de crèdit per 1,5ME per finançar el romanent de tresoreria negatiu del 2019 i del 2020 i obtenir liquiditat per posar-se al dia en el pagament a proveïdors. D’aquesta manera, a partir de la liquidació de l’exercici 2021 es complirien els paràmetres que fixa Política Financera respecte a l’estalvi net i al romanent de tresoreria positiu.

A més de la reducció de despesa corrent,  en el capítol de personal, el Pla també preveu una contenció que es concretarà en la no substitució de baixes per malaltia o maternitat, no cobrir les baixes per jubilació, la revisió de determinats complements salarials i la no duplicitat de serveis amb el Consell Comarcal, entre altres.

Altres de les mesures que contempla el Pla en els anys de vigència són l’amortització de 8,1 M€ i baixar la ràtio d’endeutament per sota del 50%, la qual amb la liquidació del 2020 se situa en el 84%. Així mateix, un altre dels paràmetres referenciats és la previsió d’un inversió directa de 1,9M€, inversió condicionada a l’aprovació anual de cada exercici pressupostari.

 

Modificació de la concessió administrativa per explotar el Bar de L’Amistat

D’altra banda, també es portarà a l’aprovació del pròxim Ple la modificació de la concessió administrativa per explotar el bar  L’Amistat després que l’empresa concessionària General Pasta S.L. hagi presentat un projecte que quintuplica la inversió inicial i la fixa en gairebé 500.000 euros al modificar-ne l´ús, ja que a banda de l’ús social de cafè-bar, també oferirà servei de restaurant.  Per aquest motiu, es proposa allargar la concessió dels 8 anys més dos fixats inicialment a un total de 20 anys.

Infolleida