Mollerussa preveu l’enderroc del Grup Sant Isidori

31/08/2017

Consistori i Generalitat han firmat avui un conveni per dur a terme la intervenció que es preveu que duri un màxim de 4 anys

L’Ajuntament de Mollerussa ha signat un conveni de col·laboració amb els departaments de Governació i de Territori i Sostenibilitat per afrontar la futura intervenció del Grup Sant Isidori. El consistori té previst declarar en ruïna els blocs i posteriorment enderrocar-los en un màxim de 4 anys , si així ho determinen els informes tècnics que s’hi estan duent a terme.

El Grup Sant Isidori es va construir als anys 60 i està format per 160 habitatges distribuïts en 4 blocs. La falta d’actuacions de manteniment posteriors, però, fa que ara es requereixin accions urgents ja que l’estat de conservació del conjunt és molt precari.

A través del conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es compromet a facilitar els habitatges necessaris per al reallotjament de les poc més de 100 famílies que actualment resideixen als blocs afectats.

També es preveu la creació d’una oficina de gestió que atengui cas per cas les necessitats de les famílies afectades.

El conveni també crearà una comissió de seguiment i una comissió tècnica per analitzar i resoldre aquelles qüestions que puguin sorgir durant la intervenció.

 

 

 

Anna Berga